ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
[ ACEST ACORD VA TREBUI SEMNAT DE FIECARE PERSOANA CARE SE INSCRIE LA LICITATIE]


Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv: dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Dogan Media Interantional S.A. la adresa Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo - Pavilion T, Poarta D, sectorul 1, Cod Postal: 011465, Romania datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. Oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr.677/2001 ii voi atasa o copie lizibila a actului meu de identitatate.

Sunt de acord ca Dogan sa procedeze la colectarea si prelucrarea datelor mele personale precizate mai sus, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon, fax, codul numeric personal, direct si/sau prin imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia in scopul licitatiei Atelier Bravo, ai stil!

In cazul in care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate in scopul mai sus mentionat inteleg sa imi exprim opozitia in orice moment, in scris, si sa o inaintez catre Dogan

Nume:________________________

Prenume:________________________

CNP: ________________________

E -mail ________________________________

Data _______________________________

Semnatura:_________________________________________